• +84-24-35771501
  • info@vietphan.com.vn

BVĐK TÂY NINH

Bệnh viện đa khoa Tây Ninh sử dụng máy thở IMT cho Việt Phan cung cấp

BVĐK TÂY NINH

Chúng tôi cung cấp 12 máy thở IMT Medical Thuỵ Sĩ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh

Date:25 Apr, 2017

Categories: