Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Accre 8

Mô tả sản phẩm

Mô tả

 

Công năng tuyệt vời nhờ CLIA

 • Hoá phát quang ALP-APS-5
 • Hiệu suất hoá chất xuất sắc
 • Các hạt từ cỡ nano để phân tách
 • Menu test phong phú
 • Hệ thống kiểm chuẩn đáng tin cậy

 

Dễ dàng sử dụng như máy POC

 • Cartridge dạng đơn lẻ, dễ sử dụng
 • Không lây nhiễm chéo
 • Thời gian mẻ xét nghiệm nhanh
 • Thiết kế tất cả trong một, không tốn tiêu hao ẩn
 • Tích hợp máy đọc mã vạch lấy thông tin hoá chất nhanh chóng

 

Quy trình xét nghiệm

 • Ủ: ủ ở nhiệt độ 37 độ C
 • Phân tách: các hạt từ tính kích thước nano để phân tách
 • Phản ứng: xúc tác ALP (alkaline phosphatase) phản ứng CLIA
 • Đọc: PMT siêu nhạy đọc tín hiệu