Máy xét nghiệm HbA1c tự động 8380V – ARKRAY Nhật Bản

Mô tả sản phẩm

Máy xét nghiệm HbA1c tự động  (công nghệ sắc ký lỏng HPLC)

Model: ADAMS A1c Lite HA-8380V

Hãng sản xuất: ARKRAY

Xuất xứ: Nhật Bản

Các đặc tính:

Kích cỡ nhỏ gọn:  Kích cỡ nhỏ gọn và tiện lựi với đầy đủ các tính năng

Dễ dàng bảo trì:

– Không cần công cụ đặc biệt để bảo dưỡng hàng ngày

Chức năng chọc hút mẫu:

– Sử dụng phương pháp chọc xuyên nắp cho phép các ống mẫu có nắp đậy được đặt lên giá đựng mẫu.

– Hút chính xác và trực tiếp của mẫu máu không chỉ làm giảm khối lượng công việc mà còn giúp bảo vệ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm khỏi sự lây nhiễm.

Chính xác:

– Công nghệ HPLC cung cấp kết quả chính xác-bao gồm cả sắc ký đồ chi tiết, được hiển thị trong cả IFCC và đơn vị NGSP. Kết quả đo bao gồm các thông tin của

từng đỉnh và sắc ký đồ và được hiển thị trong cả hai đơn vị IFCC và NGSP