Máy kiểm chuẩn máy thở PF-300

Kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả các loại thiết bị tạo áp suất và lưu lượng khí trong thời gian ngắn.

Mô tả sản phẩm

Kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả các loại thiết bị tạo áp suất và lưu lượng khí
trong thời gian ngắn. 
Bộ xét nghiệm y sinh PF-300 là một hệ thống đo lường chính xác cao được chứng nhận cung cấp với tất cả các bộ phận thành phần cần thiết.


FlowAnalyser đo lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ oxy theo hai chiều. Thiết bị đo lường và hiệu chuẩn kết hợp đơn giản,
giao diện người dùng đa ngôn ngữ, trực quan với độ chính xác cao nhất.
Phần mềm FlowLab: FlowLab là giải pháp phần mềm lý tưởng có khả năng điều hướng menu đơn giản, hiệu quả.