Hệ thống xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR tự động hoàn toàn

Mô tả sản phẩm

Hệ thống xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR tự động hoàn toàn

Model: Labturbo  AIO SP-qPCR 

Hãng Sản Xuất: Labturbo – Đài Loan

Giới thiệu chung:

  • Hệ thống Labturbo  AIO SP-qPCR  là hệ thống hoàn toàn tự động, từ bước xử lý mẫu, thiết lập phản ứng PCR và hoàn tất quá trình phân tích kết quả được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa hoàn toàn quy trình xét nghiệm thường quy.
  • Công suất: 144 mẫu xét nghiệm COVID mỗi giờ

Ưu điểm: 

  • Trên cùng 1 hệ thống, tách chiết tất cả các loại DNA, RNA  từ tất cả các loại nguồn mẫu khác nhau trong cùng 1 lần tách.
  • Toàn bộ tự động cho Phát hiện gen: Kết quả thống nhất, độ nhạy cao, giảm nhân lực, hiệu quả tối ưu
  • Tất cả tự động trong 1 hệ thống

Mô Tả:

• Kiểm tra phân tử chất lượng cao, độ nhạy cao:
Tỷ lệ phát hiện chính xác 100% của COVID-19 đã được xác nhận bằng kiểm tra QCMD
• Thời gian quay vòng nhanh:
Hoàn thành 6 lần phát hiện trong 1,5 giờ, 48 lần phát hiện trong 2 giờ,
48 lần phát hiện / giờ ở chế độ tải liên tục
• Chuẩn bị hệ thống nhanh chóng và đơn giản:
Đơn giản chỉ cần tải mẫu và vật tư tiêu hao bằng nhựa vào chưa đầy 10 phút để sẵn sàng hoạt động
• Vượt qua giới hạn với tự động hóa hoàn toàn:
Giảm thời gian và bỏ qua  yêu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật
• Giá trị bổ sung:
Lên đến 5 qPCR  nhanh chóng phát hiện với ít giếng PCR hơn.
Phát hiện gen từ mẫu đến kết quả
• Các ứng dụng khác nhau trên một hệ thống:
Chạy các phát hiện và các loại mẫu khác nhau bằng cách sử dụng cùng một hệ thống, bao gồm UTI, RPP, STI, GI, bệnh truyền nhiễm và nhiều bệnh khác