Bơm tiêm điện Infusia SP7s

Mô tả sản phẩm

BƠM TIÊM ĐIỆN CÓ THƯ VIỆN THUỐC

Model: Infusia SP7s
Hãng sản xuất:

Hãng chủ sở hữu

Fresenius Kabi Nanchang

Fresenius Kabi AG Đức

Xuất xứ: Trung Quốc

TIÊM TRUYỀN

 • Dải tốc độ
 • Ống tiêm 50ml : từ 0.1 đến 1800ml/h
 • Ống tiêm 30ml : từ 0.1 đến 1200ml/h
 • Ống tiêm 20ml : từ 0.1 đến 800ml/h
 • Ống tiêm 10ml : từ 0.1 đến 400ml/h
 • Ống tiêm 5ml : từ 0.1 đến 200ml/h
 • Bước cài đặt 0.1ml/h với tất cả các ống tiêm
 • Kích cỡ ống tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL (60 mL)
 • Sai số: ±1% trên thiết bị (không bao gồm sai số ống tiêm), ±3% sai số tổng
 • Thể tích được truyền: Từ 0.1 đến 9999.9 mL (bước cài đặt 0.1 mL)
 • Thời gian truyền: Từ 00h 01 phút đến 99h 59 phút, bước cài đặt 1 phút
 • Các chế độ truyền:
  • Theo tốc độ: mL/h
  • Theo thời gian: minutes, mL/h
  • Theo liều lượng: ng/min, μg/min, mg/min, g/min, U/min, IU/min, ng/h, μg/h, mg/h, g/h, U/h, IU/h, mL/hr, ng/kg/min, μg/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, U/kg/min, IU/kg/min, ng/kg/h, μg/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, U/kg/h, IU/kg/h
  • Thư viện thuốc: 1030 loại thuốc ở 17 danh mục, đơn vị liều tương ứng khi sử dụng chế độ truyền theo liều lượng
 • Tốc độ bơm nhanh (bolus):
 • Ống tiêm 50ml: từ 0.1 đến 1800ml/h
 • Ống tiêm 30ml : từ 0.1 đến 1200ml/h
 • Ống tiêm 20ml : từ 0.1 đến 800ml/h
 • Ống tiêm 10ml : từ 0.1 đến 400ml/h
 • Ống tiêm 5ml : từ 0.1 đến 200ml/h
 • Bước cài đặt 0.1ml/h với tất cả các ống tiêm
 • Tốc độ đuổi khí:
 • Ống tiêm 50ml : 1800ml/h
 • Ống tiêm 30ml : 1200ml/h
 • Ống tiêm 20ml : 800ml/h
 • Ống tiêm 10ml : 400ml/h
 • Ống tiêm 5ml : 200ml/h
 • Tốc độ KVO: Tốc độ KVO tự động là 0.1 mL/h tới 1.0 mL/h, hoặc tốc độ cài đặt gần nhất, tùy theo cái nào thấp hơn

QUẢN LÝ ÁP LỰC

Các chế độ áp lực: 3 mức cài đặt sẵn

 • Thấp (L): 50-80 kPa
 • Trung bình (M): 80-120 kPa
 • Cao (H): 120-150 kPa

CÁC CẢNH BÁO

 • Các trạng thái bơm:

Đèn xanh đang chạy trên màn hình mũi tên thể hiện trạng thái đang truyền, cảnh báo màu đỏ thể hiện các cảnh báo, KVO và Bolus. Tất cả các báo động được thể hiện bằng các chỉ thị đèn, chữ viết và tiếng bíp.

 • Kiểm soát vị trí ống tiêm:

Kiểm tra kẹp thân ống tiêm, phát hiện vành và đầu ống tiêm.

 • Kiểm soát tiêm truyền:

Báo động áp lực nghẽn, cảnh báo kết thúc tiêm truyền và cảnh báo ống tiêm sắp trống.

 • Kiểm soát thiết bị:

Cảnh báo ống tiêm bị hỏng, cảnh báo pin yếu và cảnh báo sự cố kỹ thuật.