• ++84-24-35771501
  • info@vietphan.com.vn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh

máy thở, máy giúp thở, máy trợ thở

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh

Chúng tôi cung cấp 12 máy thở IMT Medical Thuỵ Sĩ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Nih

Date:25 Apr, 2017

Categories: