• ++84-24-35771501
  • info@vietphan.com.vn

BỆNH VIỆN BẠCH MAI 2014

Đèn mổ đại phẫu StarLED 5NX

BỆNH VIỆN BẠCH MAI 2014

 

Chúng tôi cung cấp đèn mổ 2 nhánh công nghệ LED của hãng ACEM Italy và dao mổ điện 300W của hãng Micromed Đức cho bệnh viện Bạch Mai năm 2014

Date:22 Jan, 2016

Categories: