Máy đo độ đàn hồi cục máu đông MedNord ARP-01M (công nghệ áp điện)

Mô tả sản phẩm

Máy đo độ đàn hồi cục máu đông MedNord ARP-01M (công nghệ áp điện)

Hãng sản xuất: MedNord – CHLB Nga

 

 

Tag cloud: Công nghệ vượt trội hơn hẳn TEG-5000 và ROTEM DELTA

TEG ThromboElastoGraph

Máy xét nghiệm độ đàn hồi cục máu đông

Máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông