Đèn mổ RIMSA

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi cũng là nhà nhập khẩu các loại đèn mổ của RIMSA như sau: PentaLED 81, PentaLED 30, PentaLED 30E, PentaLED 30N, PentaLED 63N, PentaLED 63, PentaLED 12, Pentaled 28, PrimaLED, PrimaLED-flex, Tris-led, Saturno-led, Wood-M, D400, D600 …