Phòng mổ áp lực dương – HỆ THỐNG CẤP KHÍ SẠCH VÔ KHUẨN Genano Phần Lan

Mô tả sản phẩm

Phòng mổ áp lực dương, giải pháp từ Genano và Elixair Phần Lan, đảm bảo khí sạch và diệt khuẩn tận gốc chứ không chỉ lưu giữ vi khuẩn virus trên màng lọc như các giải pháp rẻ tiền HEPA/ULPA.