Monitor trung tâm – YM9000 – Mediana Hàn Quốc

Mô tả sản phẩm

Monitor trung tâm
(hỗ trợ tới 32 monitor theo dõi bệnh nhân của Mediana)

Model phần mềm: YM9000

Hãng sản xuất: Mediana

Xuất xứ phần mềm: Hàn Quốc

Đạt tiêu chuẩn: ISO9001, ISO13485

 

Mô t:

  • Các màn hình chính hiển thị dạng sóng theo thời gian thực và các thông số cho tới 32 bệnh nhân.
  • Màn hình hiển thị dữ liệu theo thời gian thực hoặc dữ liệu được lưu cho từng bệnh nhân
  • Xem lại 72 giờ các dữ liệu theo dõi bệnh nhân bao gồm các dạng sóng thời gian thực, 72 giờ dữ liệu xu hướng, 10-300 cảnh báo và tất cả dạng sóng trong sự kiện.
  • Ghi 3 kênh có thể ghi 1 hoặc 2 kênh thời gian thực, hoặc dạng sóng bị trễ.
  • Giải pháp kết nối mạng dễ dàng thông qua mạng
  • Dễ dàng truy cập qua màn hình chính.
  • Hỗ trợ giao thức HL7 (IEEE11073), có thể truyền dữ liệu tới HIS (hệ thống thông tin bệnh viện), bao gồm cả EMR (Y bạ điện tử) trong hệ thống mạng
  • Hiện thị thời gian thực tại nhiều nơi trong bệnh viện trong cùng một lúc.