Máy xét nghiệm đông máu bán tự động 1/2/4 kênh – Coagulyzer 1/2/4

Mô tả sản phẩm

Máy xét nghiệm đông máu bán tự động 1 kênh
Model: Coagulyzer 1

Phương pháp đo
• Đo mật độ nhanh với chức năng tự khởi động
• Phương pháp quang-cơ học với tự động điều chỉnh về 0 và thanh khuấy từ tính làm đồng đều thể vẩn và tăng độ nhạy.

Các xét nghiệm đo
• PT, APTT, Fibrinogen

Bộ đo
• 1 kênh đo
• Kiểm soát nhiệt độ 37.4oC +/- 0.4oC
• 1 vị trí hoá chất
• 4 vị trí cuvette

Thể tích đo
• Sử dụng micro cuvette dùng 1 lần
• Thể tích đo tối thiểu: 150μl – tối đa 300 μl