Máy xét nghiệm sinh hoá 7200 test/h JCA-BM8000G

Mô tả sản phẩm

Hệ thống xét nghiệm sinh hoá 7200 test/h

Model: JCA-BM8000G

Hãng sản xuất: JEOL – Nhật Bản

 

Tag cloud: Beckman Coulter AU2700, AU5600, SIEMENS ADVIA 2400,