Máy xét nghiệm sinh hoá 1200 test/h JCA-BM6050

Mô tả sản phẩm

Máy xét nghiệm sinh hoá 1200 test/h

Model: JCA-BM6050

Hãng sản xuất: JEOL – Nhật Bản

 

Tag cloud: Beckman Coulter AU2700, AU680, Siemens ADVIA 1800