Máy phân tích đông máu tự động hoàn toàn SF-8050 (xét nghiệm được D-Dimer)

Máy phân tích đông máu tự động hoàn toàn.
Giải pháp tổng thể đáng tin cậy.
Phương pháp xét nghiệm đa dạng.
Kiểm soát chi phí tối ưu.
Thiết kế dễ dàng sử dụng.

Mô tả sản phẩm

Máy phân tích đông máu tự động hoàn toàn

Máy phân tích đông máu tự động hoàn toàn (xét nghiệm được D-Dimer)
Model: SF-8050
Hãng sản xuất: Succeeder

Thiết kế dễ dàng sử dụng
– Quản lý mẫu: Khay mẫu 30 vị trí, hỗ trợ mẫu cấp cứu
– Quản lý hóa chất: 16 vị trí hóa chất, 4 vị trí khuấy.
– Quản lý hoạt động: 2 kim hút với cảm biến mức chất lỏng, làm ấm nhanh chóng, ổn định,; vị trí rửa độc lập tránh lây nhiễm chéo.
– Quản lý cuvette: nạp 1000 cuvette một cách liên tục .
– Quản lý nhiệt độ: khu vực ủ và xét nghiệm với nhiệt độ 37°C, làm ấm nhanh chóng kim hút hóa chất ở 37°C.
– Quản lý cảnh báo: tự chẩn đoán lỗi, bảo trì dễ dàng, cảnh báo nếu không đủ lượng tiêu thụ, không cần giám, sát hoạt động.

Thông số kỹ thuật:
– Thông số xét nghiệm: PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III,…
– Công suất: 200 xét nghiệm PT/giờ.
– Độ lặp lại: CV <3%
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
– Cổng kết nối: RJ45, USB, RS232
– Kênh xét nghiệm: 6
– Kênh ủ: 10
– Vị trí hóa chất: 16
– Vị trí mẫu: 30 vị trí, thiết kế có thể thay thế được.
– Truyền dữ liệu: hỗ trợ HIS/LIS.
– Lưu trữ: không giới hạn, hiển thị thời gian thực, in.
– Mã vạch: mã vạch bên ngoài đối với mẫu.
Tag cloud: CA600, CA1500, Coapresta 2000, EAC, CoaData 4004, CS2400. CS 2500, ACLTOP 350CTS, ACL TOP 700, Coaglab 1000, CS1600