Máy đo điện cơ đồ (EMG) 2 kênh – MEP Micro – Neurosoft Nga

Mô tả sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỆN CƠ 2 KÊNH – Neuro MEP Micro

 

Thông số Giá trị
Bộ khuyết đại
Số kênh 2
Tốc độ mẫu 200 Hz – 100 kHz
Trở kháng đầu vào >= 1 GOhm
Độ nhiễu đầu vào RMS <=0.5 µV
Bộ lọc thông cao 0.05-3000 Hz
Bộ lọc thông thấp 10-20000 Hz
Bộ lọc khe (có thể Mở/Tắt) 50/60 Hz >= 40 dB
Ngưỡng thông dụng >= 100 dB
Kích thích điện
Số đầu ra 2
Trở kháng kích thích 0.1-100 mA
Thời lượng kích thích 0.1-5 ms
Tần suất kích thích 0.05-100 Hz
Kích thích thính giác
Mức độ kích thích 0-118 dB (TA-01)

0-126 dB (TDH-39)

Tần suất kích thích 0.1-100 Hz