Máy đo chức năng hô hấp (phế dung kế) Lungtest 1000

Mô tả sản phẩm

Phế dung kế Lungtest 1000 (MES Ba-Lan sản xuất)

Phế dung kế Lungtest 1000 được thiết kế cho việc kiểm tra chuyên khoa phổi , là một mô đun cố định có thể thực hiện phân tích tính toán các thông số đo đạc , được hoạt động với bất kỳ máy tính PC nào với phần mềm được cài đặt sẵn trong bất kỳ phiên bản nào của hệ thống Microsoft Window. Điều này cho phép thực hiện cài đặt không giới hạn về các chi tiết trong hệ thống kiểm tra.

Dung kế Lungtest 1000 được làm với 3 dòng cơ bản:

 • Lungtest 1000 với cải thiện tùy chọn không được giới hạn
 • Lungtest 1000 S và 1000 SB với cải thiện tùy chọn được giới hạn

Tất cả các phiên bản của Lungtest 1000 đươc hoạt động với một chương trình phù hợp với chuẩn ERS/ATS điều chỉnh các kiểm tra theo các khuyến cáo của ERS/ATS 2005

Một văn bản đưa ra từ cuộc họp báo về các khuyến cáo ERS/ATS 2005 bao gồm đánh giá chất lượng của kiểm nghiệm đúng đắn được thực hiện trong phạm vi từ A-F

Các ưu điểm cơ bản

 • Các đầu đo có thể thay thế được phần không co màng lọc chống nhiểm khuẩn – hoàn toàn bảo vệ các bệnh nhân đươc kiểm tra từ các nhiễm trùng đường hô hấp
 • Có thể được sử dung ngay sau khi thay thế đầu đo
 • Tự động điều khiển tính đúng đắn cho lần kiểm tra theo chuẩn ATS/ERS 2005.
 • Tự động đánh giá chất lượng của lần kiểm tra được thực hiện đúng trong phạm vi A-F
 • Tự động kiểm tra huyết áp tâm trương giám định
 • Có khả năng để mở tự động hệ thống chẩn đoán
 • So sánh các kết quả với các giá trị đã có sẵn
 • Tính toán độ lệch chuẩn và mức phân vị
 • Đầu đo thở hiện đại
 • Truyền dữ liệu đến các chương trình thống kê
 • Không phụ thuộc với các hoạt động của máy tính
 • Có khả năng thiết lập trên máy cá nhân của bạn
 • Phiên bản mới nhất của phần mềm đã được tính trong giá của dung kế